Elk kind leert lezen. En elk kind groeit op eigen tempo in zijn leesproces. Dit leesgroeidagboek kan met hen meegroeien doorheen de lagere school. Een mooi boekje waarin zij elk schooljaar vijf van de door hen gelezen boeken noteren en er een korte, gerichte opdracht rond maken. Zo krijgen de kinderen zicht op wat ze lezen en hoe ze daar zelf in groeien. Ze leren zichzelf als lezer beter kennen en krijgen inzicht in hun leesgedrag en leesvoorkeuren. De leestijger houdt hen gezelschap, en zijn staart groeit met hen mee...  
Wanneer de kinderen de lagere school verlaten kunnen ze nostalgisch terugblikken op hun leesleven in de lagere school!